Tyto internetové stránky využívají soubory cookie k ukládání informací na Vašem počítači. Některé jsou z nich zásadně důležité pro funkčnost stránek. Dalším používáním těchto stránek udělujete souhlas s umístěním těchto souborů cookie. V případě nesouhlasu opusŠte tyto stránky.
Souhlasím

Všeobecné podmínky nájmu

Všeobecné podmínky nájmu

Všeobecné podmínky nájmu

Předmětem nájmu smlouvy je přívěsný vozík

Typ : lPA U varinata  AD, verze DB

 • Identifikační číslo VIN: VAPB0000000245517,  výroby: 2012

 • registrační značka: 4E86342

  (dále jen valníkového přívěsu).


 1.  Nájemné je platné dle aktuálního ceníku  uvedeného v této smlouvě a je splatné při předání a převzetí, a to v hotovosti k rukám pronajímatele nebo bankovním převodem předem na účet.

 2. logo kurstejn vodotisk.jpg Valníkového přívěsu je nájemce povinen vrátit do určeného termínu vrácení, jinak mu bude účtována pokuta ve výši dvojnásobku nájemného dle platného ceníku za každý den z prodlení.

 3.  Pro zapůjčení dopravního prostředku je nájemce povinen předložit průkaz totožnosti (tj. občanský průkaz nebo cestovní pas) a řidičský průkaz dle potřebného řidičského orávnění.

 4.  Nájemce souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

 5.  Před  zapůjčením  dopravního prostředku nájemce skládá vratnou kauci ve výší 15 000,- Kč. V případě poškození nebo neúměrného opotřebení bude ihned po vrácení vyhodnoceno a  smírnou cestou dle platného ceníku výrobce dopravního prostředku za potřebné náhradní díly a nutnosti provedení servisních úkonnů částka odečtena ze složené kauce. Toto se vztahuje i na poničení pneumatik.

 6.  Nájemce si valníkového přívěsu převezme čistý a zrovna tak jej čistý bude vracet. Pokud nájemce vrátí valníkového přívěsu znečištěný bude mu účtován jednorázový poplatek ve výši 10000 Kč na potřebné umytí.

 7.  Nájemce prohlašuje, že byl seznámen s obsluhou a provozními podmínkami dopravního prostředku a byl seznámen se zásadami bezpečné jízdy.

 8.  V případě, že nájemce zjistí poruchu nebo narušení činnosti dopravního prostředku, je okamžitě povinen tuto skutečnost oznámit pronajímateli a přerušit jízdu.

 9.  Nájemce nesmí řídit valníkového přívěsu pod vlivem alkoholu, návykových nebo omamných látek.

 10.  Pronajímatel neručí za případné újmy na zdraví.

 11.  Nájemce nesmí pronajatý valníkového přívěsu poskytovat nebo půjčovat třetím osobám bez souhlasu pronajímatele. Za škody způsobené třetí osobou přebírá plně zodpovědnost nájemce.

 12.  Nájemce bude valníkového přívěsu využívat za účelem ke kterému byl vyroben určen výrobcem.

 13.  Nájemce je povinen dodržovat bezpečnost provozu na pozemních komunikacích dle platných vyhlášek a předpisů.

 14.  Dále je nájemce povinen s dopravním prostředkem zacházet tak, aby nedocházelo k jeho nadměrnému opotřebení či poškození. Například jej přetěžovat nad rámec povoleného zatížení atd.

 15. Pronajímatel je povinen sdělit na požádání policejních orgánů totožnost osoby, která v době spáchání případného přestupku či trestného činu valníkového přívěsu měla v nájmu. Nájemce je povinen valníkového přívěsu při jeho nepřítomnosti zabezpečit tak, aby nedošlo k jeho odcizení (např. neparkovat vlek v temných uličkách atd.)