Tyto internetové stránky využívají soubory cookie k ukládání informací na Vašem počítači. Některé jsou z nich zásadně důležité pro funkčnost stránek. Dalším používáním těchto stránek udělujete souhlas s umístěním těchto souborů cookie. V případě nesouhlasu opusŠte tyto stránky.
Souhlasím

Všeobecné podmínky nájmu

Všeobecné podmínky nájmu

                      


Všeobecné podmínky nájmu


Předmětem nájmu smlouvy je Minibagru Takeuchi TN 016, 


Typ - model: TB 016 (tov. zn. Takeuchi)

Identifikační číslo: 11609419

Rok výroby: 2005

bez registrační značky

(dále jen bagr TB 016).

 1.  Nájemné je platné dle aktuálního ceníku  uvedeného v této smlouvě a je splatné při předání a převzetí, a to v hotovosti k rukám pronajímatele nebo bankovním převodem předem na účet.

 2. logo kurstejn vodotisk.jpg Bagr TB 016 je nájemce povinen vrátit do určeného termínu vrácení, jinak mu bude účtována pokuta ve výši dvojnásobku nájemného dle platného ceníku za každý den z prodlení.

 3.  Pro zapůjčení dopravního prostředku je nájemce povinen předložit průkaz totožnosti (tj. občanský průkaz nebo cestovní pas) a řidičský průkaz dle potřebného řidičského oprávnění.

 4.  Nájemce souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

 5.  Před  zapůjčením  dopravního prostředku nájemce skládá vratnou kauci ve výší 15 000,- Kč. V případě poškození nebo neúměrného opotřebení bude ihned po vrácení vyhodnoceno a  smírnou cestou dle platného ceníku výrobce dopravního prostředku za potřebné náhradní díly a nutnosti provedení servisních úkonů částka odečtena ze složené kauce. Toto se vztahuje i na poničení pneumatik.

 6.  Nájemce si bagr TB 016 převezme čistý a zrovna tak jej čistý bude vracet. Pokud nájemce vrátí bagr TB 016 znečištěný bude mu účtován jednorázový poplatek ve výši 10000 Kč na potřebné umytí.

 7.  Nájemce prohlašuje, že byl seznámen s obsluhou a provozními podmínkami dopravního prostředku a byl seznámen se zásadami bezpečné jízdy.

 8.  V případě, že nájemce zjistí poruchu nebo narušení činnosti dopravního prostředku, je okamžitě povinen tuto skutečnost oznámit pronajímateli a přerušit jízdu.

 9.  Nájemce nesmí řídit bagr TB 016 pod vlivem alkoholu, návykových nebo omamných látek.

 10.  Pronajímatel neručí za případné újmy na zdraví.

 11.  Nájemce nesmí pronajatý bagr TB 016 poskytovat nebo půjčovat třetím osobám bez souhlasu pronajímatele. Za škody způsobené třetí osobou přebírá plně zodpovědnost nájemce.

 12.  Nájemce bude bagr TB 016 využívat za účelem ke kterému byl vyroben určen výrobcem.

 13.  Nájemce je povinen dodržovat bezpečnost provozu na pozemních komunikacích dle platných vyhlášek a předpisů.

 14.  Dále je nájemce povinen s dopravním prostředkem zacházet tak, aby nedocházelo k jeho nadměrnému opotřebení či poškození. Například jej přetěžovat nad rámec povoleného zatížení atd.

 15. Pronajímatel je povinen sdělit na požádání policejních orgánů totožnost osoby, která v době spáchání případného přestupku či trestného činu bagr TB 016 měla v nájmu. Nájemce je povinen bagr TB 016 při jeho nepřítomnosti zabezpečit tak, aby nedošlo k jeho odcizení (např. neparkovat bagr v temných uličkách atd.).