„ Přestavba RD Chrtíky č.p. 11, 535 11 Choltice“

Rok:2020
Zhotovitel:KURŠTEJN stavební a obchodní firma s.r.o. Jezbořice 78, 530 02 Pardubice
Název reference:„ Přestavba RD Chrtíky č.p. 11, 535 11 Choltice“
Zákazník:Ing. Petr Kunc
Sídlo zákazníka:K Hladikovu 250, 530 06 Pardubice
Adresa :530 06 Pardubice
Datum plnění:3/2020 – 8/2021
Kontakt:Ing. Petr Kunc
Objem plnění:1 791 949,00 kč/bez DPH
Charakteristika zakázky:„ Přestavba RD Chrtíky č.p. 11, 535 11 Choltice“
Zpět