Revitralizace bytového domu k Rozvodně Č.P. 99, Pardubice

Rok:2020
Zhotovitel:KURŠTEJN stavební a obchodní firma s.r.o. Jezbořice 78, 530 02 Pardubice
Název reference:REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU K ROZVODNĚ Č.P. 99, PARDUBICE
Zákazník:Společenství vlastníků domu čp. 99
Sídlo zákazníka:Společenství vlastníků domu čp. 99 K Rozvodně, Pardubice
Adresa :K Rozvodně 99, 530 09 Pardubice
Datum plnění:6/2020 – 11/2021
Kontakt:Ing. Pavel Švadlenka – předseda výboru
Objem plnění:16 147 115,88 kč/bez DPH
Charakteristika zakázky:Revitralizace bytového domu k Rozvodně Č.P. 99, Pardubice
Zpět