„ Sociální bydlení v Litomyšli “

Rok:2020
Zhotovitel:KURŠTEJN stavební a obchodní firma s.r.o. Jezbořice 78, 530 02 Pardubice
Název reference:„ Sociální bydlení v Litomyšli “
Zákazník:Město Litomyšl
Sídlo zákazníka:Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl
Adresa :Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl
Datum plnění:3/2020 – 5/2021
Kontakt:Mgr. Daniel Brýdl
Objem plnění:13 280 422,22 kč/bez DPH
Charakteristika zakázky:„ BD Sociální bydlení v Litomyšli “
Zpět