„Stavební práce - skladový areál Opočínek“.

Rok:2019 - 2020
Zhotovitel:KURŠTEJN stavební a obchodní firma s.r.o. Jezbořice 78, 530 02 Pardubice
Název reference:„Stavební práce - skladový areál Opočínek“.
Zákazník:Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Sídlo zákazníka:Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Adresa :Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
Datum plnění:2019 – 5/2020
Kontakt:Ing. Zdeněk Beran
Objem plnění:24 390 080,54 kč/bez DPH
Charakteristika zakázky:„Stavební práce - skladový areál Opočínek“.
Zpět