Rekonstrukce vnitřní kanalizace a vodovodu v pavilonu Masarykovy základní školy Polička

Rok:2019
Zhotovitel:KURŠTEJN stavební a obchodní firma s.r.o. Jezbořice 78, 530 02 Pardubice
Název reference:Rekonstrukce vnitřní kanalizace a vodovodu v pavilonu Masarykovy základní školy Polička
Zákazník:Město Polička, Palackého nám. 160, 572 01 Polička
Sídlo zákazníka:Palackého nám. 160, 572 01 Polička
Adresa :Palackého nám. 160, 572 01 Polička
Datum plnění:7/ 2019 – 8/2019
Kontakt:Mgr. Mlynář Aleš
Objem plnění:1 309 742,82 kč
Charakteristika zakázky:Rekonstrukce vnitřní kanalizace a vodovodu….
Zpět