Snížení energetické náročnosti budovy MŠ V. Nejedlého 769, Chrudim

Rok:2018
Zhotovitel:KURŠTEJN stavební a obchodní firma s.r.o. Jezbořice 78, 530 02 Pardubice
Název reference:Snížení energetické náročnosti budovy MŠ V. Nejedlého 769, Chrudim
Zákazník:Město Chrudim Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim I.
Sídlo zákazníka:Město Chrudim Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim I.
Adresa :Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim I.
Datum plnění:5/ 2018 – 8/2018
Kontakt:ING. Soběslav Dušek
Objem plnění:8 312 980,49 Kč
Charakteristika zakázky:Výměna výplní otvorů, zateplení střechy a fasády, nová elektroinstalace, vzduchotechnika, vyregulování otopné soustavy.
Zpět