Zateplení bytového domu v Chrasti, U Vodojemu

Rok:2018
Zhotovitel:KURŠTEJN stavební a obchodní firma s.r.o. Jezbořice 78, 530 02 Pardubice
Název reference:Zateplení bytového domu v Chrasti, U Vodojemu
Zákazník:Společenství vlastníků domu U Vodojemu č.p. 605, Chrast 538 51
Sídlo zákazníka:U Vodojemu č.p. 605, Chrast 538 51
Adresa :U Vodojemu č.p. 605, Chrast 538 51
Datum plnění:3/ 2018 – 8/2018
Kontakt:ING. Zbyněk Pernica
Objem plnění:4 525 617,63 Kč
Charakteristika zakázky:Výměna výplní otvorů, zateplení střechy a fasády, elektroinstalace
Zpět